MenuZoek
Schildering in de Noordstedetunnel

Een duizend jaar oude laan in Nieuwegein

Nieuwegein mag dan bijna vijftig jaar bestaan, het Fokkesteeglaantje is al meer dan duizend jaar oud. Het laantje is van oudsher een toegangsweg naar landgoed Oudegein en het kasteel. Er zijn prenten uit 1789 waarop het laantje al staat ingetekend. Ook is bekend dat er in het verleden een veldslag heeft gewoed. Later vormde het tevens de grens tussen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk die nu onderdeel zijn van de gemeente Nieuwegein. Veel meer informatie daarover is te zien op tien grote borden bij het laantje. De hele geschiedenis van het laantje is daar in kaart gebracht. Alle informatie kunt u met behulp van QR-codes ook op uw smartphone te zien krijgen. Dat dit alles tot stand gekomen is, is voor een groot deel te danken aan Mieke Roskam, die zelf vlak bij het laantje woont.

Eigenwijks

'Een paar jaar geleden konden we via het gemeentelijke project Eigenwijks met voorstellen komen om de buurt te verbeteren’, zegt Mieke. ‘Toen heb ik ervoor gepleit het Fokkesteeglaantje op te knappen. Dat werd gehonoreerd. Van de historie wist ik toen nog niks, maar toen ik me er in ging verdiepen – met dank aan de Historische Kring Nieuwegein- bleek het een eeuwenoude geschiedenis te hebben. Daarop hebben we het één met het ander gecombineerd. Het laantje kreeg een opknapbeurt en de geschiedenis werd in beeld gebracht met die borden. Het is destijds geopend door burgemeester Frans Backhuijs in het gezelschap van honderdtwintig belangstellenden. Na een beschadiging aan de borden in de nabijgelegen tunnel zijn ze vorig jaar opnieuw geplaatst langs het laantje en nu ziet alles er weer prachtig uit. Het is een eeuwenoud monument in een jonge stad. Een soort openluchtmuseum. Ik kan het iedereen aanraden eens te komen kijken.’

Drijvende kracht

Het project is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de gemeente Nieuwegein in het kader van de regeling Maatschappelijke en Culturele Initiatieven. Ook het KF Heinfonds en het wijknetwerk Fokkesteeg droegen bij. De drijvende en verbindende kracht van Mieke Roskam heeft daar een grote rol bij gespeeld. ‘Ik heb er veel tijd en energie in gestoken maar ik heb het graag gedaan en ben heel blij met het uiteindelijke resultaat. En ik hoop vooral dat hierdoor de historie, die Nieuwegein dus ook heeft, meer gaat leven.’