MenuZoek
Kasteel Rijnhuizen

F53: Grafkelder van de familie De Geer van Oudegein

Deze kelder is gebouwd in 1837. Hij is in bezit van de familie De Geer van Oudegein. Zij woonden op kasteel Oudegein, wat nu nog bestaat. Jan Jacob de Geer van Oudegein (1784-1871), heer van Oudegein, kreeg in 1837 een grafkelder op de begraafplaats in Jutphaas. De grafkelder was ter compensatie voor een grafruimte in de kerk, toen de kerk afgebroken werd. Zijn vrouw Elisabeth Falck overleed in 1848 en is hier begraven. De grafbedekking (tombe) is waarschijnlijk in 1911 vernieuwd toen zijn zoon J.J. de Geer van Oudegein (1820-1911) overleed. Hij was de eerste die zich bezighield met de geschiedschrijving van Jutphaas en het Gein.

Op de steen ligt een tekstvlak met uitgespaarde kwart- en halfrondjes. Op de tekst staat 'De Geer van Oudegein'.

< Terug naar Anna van Rijn