MenuZoek
Kasteel Rijnhuizen

F47: Isaac Schaly en Anna Geertruida Wonder

Isaac Schaly (1799-1844) was grootgrondbezitter in Jutphaas. Hij was eerst schout van Jutphaas en werd daarna de eerste burgemeester van Jutphaas (in 1825) tot aan zijn dood. Zijn opvolger was Gijsbertus van Dorssen (1844-1851), die ook op de begraafplaats is begraven.

Eerst woonde Isaac Schaly op buitenplaats de Bongenaar (op de splitsing van het Merwedekanaal en de Schalkwijkse Wetering). In 1839 laat hij het neoclassicistische huis Voorzorg bouwen (op de splitsing van het Merwedekanaal en de Doorslag). Hier woonde hij tot aan zijn dood. 

De grafsteen is uit 1829 en bedekte eerder het graf van zijn vrouw Anna Geertruida Wonder (1777- 1829). De tekst op de hardstenen zerk luidt: 'Rustplaats/ van/ Isaac Schaly/ en zijne Echtgenoote/ Anna Geertruida Wonder/ Ao 1829'. De zerk staat in een verheven reliëf van een sokkel met tekstplaat waarop een klassieke rouwvaas met afhangende lauwerguirlande staat.

Op de begraafplaats liggen meerdere graven van de familie Schaly.

< Terug naar Anna van Rijn