MenuZoek
Kasteel Rijnhuizen

F49: Nicolas de Malapert

Nicolas de Malapert is geboren op 18 november 1564 in Antwerpen. Hij overleed toen hij 50 jaar was, op huis Plettenburg in Jutphaas. Nicolas was koopman en handelscompagnon van Andries en Daniël van der Muelen. Bovendien was hij de zwager van Andries, die in 1583 met zijn zus Susanna de Malapert trouwde. Na de val van Antwerpen in 1585 verliet hij zijn geboortestad en vestigde zich in Bremen. Samen met Andries kocht hij daar in 1599 een stuk grond. Door bemiddeling van Daniël van de Muelen kocht hij in 1596 een landgoed in Jutphaas, waar hij het huis Plettenburg (nu fort Jutphaas) liet bouwen. In 1608 verwierf hij de heerlijkheid Jutphaas.

 

 

 

 

 

 

Als ambachtsheer had Nicolas veel invloed in de heerlijkheid Jutphaas. Hij nam onder meer het initiatief om de weg naar Utrecht te verharden. Naast een grafkelder had de familie De Malapert 7 rouwborden in de kerk hangen. Deze rouwborden komen uit de periode 1625-1782 en bevatten gedecoreerde familie- of alliantiewapens. Tot ongeveer 1819 hingen de borden in de kerk op het Kerkveld. Dankzij een schenking zijn ze nu na vele omzwervingen in het bezit van de Historische Kring Nieuwegein.

Het grafmonument

Een 17e-eeuwse zerk met renaissancekenmerken, randschrift in romeinse kapitalen en heraldiek. Verder met zandloper, doodshoofd met beenderen en boekrol en verschillende decoratieve motieven. De steen is oostwest gericht en ligt in het voormalige koor van de kerk. Tekst op de steen luidt: 

Hier light begraven - Nicolas Malapert Heer van Plettenburg - ende Jutfaes die starff - in den jaere van 1615 op den 6 November.

< Terug naar Anna van Rijn