MenuZoek
Kasteel Rijnhuizen

F56: De steen Van Rijn/Van Eyll

De sterk verweerde steen waar je nu voor staat, is bijna verloren gegaan. Het overgebleven stuk is in 1985 gevonden in het park van kasteel Rijnhuizen. Hoe is het daar terecht gekomen? En wat is er met de andere helft gebeurd? We weten het niet. De steen is in 2019 teruggebracht naar dit kerkhof. Hier kwam hij ook vandaan.

Op de steen is nog vaag de onderste helft van het alliantiewapen van Dirck van Rijn van Jutphaes (overleden in 1546 of 1547) en zijn tweede echtgenote Cunera van Eyll te zien. Boven het wapen stond de naam van een van hun kinderen: Johanna van Rijn van Jutphaes (bekend als Anna van Rijn). Onder het wapen staat het jaartal 1599. Het geslacht Van Rijn van Jutphaes was eeuwenlang een van de belangrijke adellijke geslachten van Jutphaas. Hun stamslot was kasteel Rijnhuizen. Ze waren van generatie op generatie de ambachtsheren van het Overeind van Jutphaas (oud gedeelte van Jutphaas).

Anna van Rijn

Johanna van Rijn van Jutphaes (ca. 1520-1607) bleef in 1559 achter als jonge kinderloze weduwe, na een kort huwelijk met de Gelderse edelman Wouter van Baexen. Na het overlijden van haar broer Gerrit werd ze in 1573 vrouwe van het Overeind van Jutphaas en de ridderhofstad Rijnhuizen. Haar naam wordt nog regelmatig genoemd in Nieuwegein: het Anna van Rijn College en de Anna van Rijnpenning zijn naar haar vernoemd.

Johanna is bekend geworden vanwege haar liefdadigheid. Ze deelde wekelijks uit aan 11 Jutphase armen. Ook liet ze 5 'Godskameren' bouwen op het Kerkveld. In deze zogenaamde Anna van Rijnhuisjes konden arme mensen gratis wonen. In een van de huisjes mocht de onderwijzer wonen. Zo ondersteunde ze ook het Jutphase onderwijs.

Johanna was de laatste telg van het geslacht Van Rijn van Jutphaes. Na haar overlijden werd ze hier op het Kerkveld in de kerk begraven. Het is alleen niet zeker of deze steen haar originele grafsteen is. Er is namelijk geen link tussen het jaartal 1599 op de steen en de familie Van Rijn. Ook is er een 17e-eeuwse tekening van haar grafsteen die er anders uitziet.

Het Grafmonument

Wapen: waarschijnlijk ovaalvormig alliantiewapen Van Rijn/Van Eijll omgeven door een cartouche (een omlijsting).

Tekst: juffrou(w) Johanna van Ryn van Jutphaes, 1599.

De steen werd rond 1700 voor het eerst beschreven en getekend. De zerk lag in 1758 nog in het kerkje, maar staat in 1860 niet meer op de tekening van de begraafplaats. Rond 1910 wordt de steen wel weer vermeld. In 1985 is een stuk van de steen gevonden in het park van kasteel Rijnhuizen. Waarschijnlijk werd de steen gebruikt als aanlegsteiger aan de Vaartsche Rijn. Het overgebleven stuk is in 2019 teruggeplaatst op de Algemene Begraafplaats Kerkveld.

< Terug naar Anna van Rijn