MenuZoek
Grafkelder op Huis de Geer

F26: Steen Petrus van Eupen

Petrus Johannes Simon van Eupen (1744-1804) was een invloedrijke ultramontaanse geestelijke in het bisdom Antwerpen. Hij nam de leiding tegen de hervormingen van keizer Jozef II. Hij was adviseur van Hendrik van der Noot, leidend lid van het Comité van Breda. Ze hadden een actieve rol in de totstandkoming van de Verenigde Nederlandse Staten in 1789.

Van Eupen werd staatssecretaris in de nieuwe Zuid-Nederlandse republiek. Samen met Van der Noot verzette hij zich tegen elk voorstel om te sleutelen aan het staten- en standenregime. Ze waren bang dat alles dan ging schuiven. Als hierdoor Frans-revolutionaire toestanden ontstonden, was de positie van de Kerk in gevaar. Dit wilden ze voorkomen.

Gearresteerd en opgesloten

Na een militaire nederlaag en de beslissing van de Europese grootmachten om het gezag van keizer Leopold II in Brussel te herstellen, vluchtte Van Eupen naar de Noordelijke Republiek. Toen het Oostenrijkse gezag uit het zuiden verdreven werd door de Fransen, ging Van Eupen terug naar Antwerpen. Hij werd gearresteerd en opgesloten in de gevangenissen van Rijsel en Bicêtre. Hij kwam vrij omdat men dacht dat hij een gijzelaar was. De antireligieuze maatregelen van de Franse tijd kon hij niet aanzien. Zijn protest tegen de kloostersluitingen en de eed van haat tegen het koningschap zorgden ervoor dat hij verbannen werd (besluit van 15 december 1797). Hij werd in januari 1798 aangehouden en opgesloten in Rochefort. Na zijn vrijlating in 1799 ging hij als balling bij Utrecht wonen.

 

 

 

 

 

 

De steen

De steen is naar het oosten gericht en afkomstig uit de kerk, de tekst is verzonken in romeinse kapitalen met schreef. De tekst luidt: Hic jacet/ Plm Revdus AC Ampls /Dns/ Petrus Joannes Simons van Eupen/ S. Th.Licentiatus cans. grads/ et poenits eccl. cathedr. Antverp./ et ejusdem districtus/ archi. presbyter/librorum censor/ obiit 14 Maji 1804/ R.I.P./ Huic adpositus est/ adm. Reverendus Dominus/Alexander Noey/ hujus Ra. Ca. Communinitatis Pastor/ obiit anno aetatis 71o/ die 9 Augusti 1806/R.I.P. Huic adpositus est/ Adm reverendus Dominus/ Gerhardus Verhofstadt/ Hujus Ra Ca Communitatis pastor/ obiit anno aetatis 48/ die 4 Octobris 1810./ R.I.P.

< Terug naar Dokter Teljer