MenuZoek
Zonder Titel (1992)

Zonder Titel (1992)

Kunstenaar

Jos Kokke

Locatie

Kruising Batauweg/Wijkerslootweg, Nieuwegein-Zuid

Vlakbij een druk kruispunt staat op een geluidswal een ruim twaalf meter hoog beeld van staal. Omdat het boven alles uittorent trekt het meteen de aandacht en fungeert het als baken. Het markeert de overgang van woon- naar werkgebied. Eigenlijk gaat het om een monumentale sokkel waarop geometrisch transparante vormen rusten. Enigszins afhankelijk van het gezichtspunt kunnen de naar boven gerichte driehoeken als twee vleugels van een grote vogel worden opgevat, terwijl de bolvormen, een symbool van oneindigheid, het lijf voorstellen. Is het dier net geland of staat het op het punt om weg te vliegen?