MenuZoek

Musea/Historische verenigingen

Nieuwegein heeft twee historische verenigingen met ieder een museum over (delen van) de geschiedenis van Nieuwegein. Daarnaast is in 2006 de Museumwerf Vreeswijk geopend.

Historische Kring Nieuwegein

De Historische Kring Nieuwegein is opgericht in 1978 en heeft als doel de om historie van de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk te bestuderen, vast te leggen en uit te dragen. De vereniging telt verschillende werkgroepen die zich met een subthema bezighouden. Daarnaast verzamelt ze diverse historische materialen, zoals oude foto’s, films, boeken en tijdschriften. Naast het uitbrengen van diverse publicaties geeft de vereniging het kwartaalblad Cronyck de Geyn uit. Tenslotte organiseert de Historische Kring Nieuwegein lezingen, excursies en andere activiteiten.

Museum Warsenhoeck

Het museum van de Historische Kring is gevestigd in een oude boerderij, die deels uit de 16e eeuw stamt. In het museum zijn vaste en thema-exposities over de geschiedenis van Jutphaas, Vreeswijk en het middeleeuwse stadje Geyn. Onderdelen van de vaste expositie zijn archeologische vondsten, oude prenten en foto’s en gebruiksvoorwerpen uit de 18e tot en met de 20e eeuw.

Informatie over de Historische Kring Nieuwegein en museum Warsenhoeck is te vinden op de website van het museum Warsenhoeck.

Museumwerf Vreeswijk

In 2002 zijn de helling, de bedrijfsgebouwen en het terrein van de voormalige Scheepswerf Buitenweg te Vreeswijk officieel overgedragen aan de Gemeente Nieuwegein. De Scheepswerf Buitenweg is hiermee na 145 jaar opgehouden te bestaan. De scheepswerf is in afgeslankte vorm blijven voortbestaan als Museumwerf Vreeswijk.Na een ingrijpende verbouwing is de werf op 20 mei 2006 heropend en ingericht als een werkende museumwerf waar naast exposities ook historische schepen kunnen worden gerestaureerd en gerepareerd.

Meer informatie is te vinden op de website van Museumwerf Vreeswijk.

Het Vreeswijks Museum

Het Vreeswijks Museum is gevestigd op Fort Vreeswijk en is het gehele jaar door geopend. Er is een permanente tentoonstelling te zien over de historie van de scheepvaart en het leven en werken in Vreeswijk. Facetten die worden belicht zijn: de middenstand, het verenigingsleven, wonen en werken en het onderwijs. Bij Het Vreeswijks Museum zijn routebeschrijvingen te koop voor wandeltochten door het oude dorp en voor scholen is er een educatief programma.

Meer informatie over het adres, de openingstijden en actuele thematentoonstellingen is te vinden op de website over het Vreeswijks Museum.