MenuZoek
Bruggetje in Vreeswijk

Fort Vreeswijk

Fort Vreeswijk. De geschiedenis van Fort Vreeswijk begint al in de 16de eeuw. Er verrees een verdedigingswerk dat bescherming moest bieden tegen de Spaanse troepen. In latere eeuwen is dit verdedigingswerk verder uitgebreid. Het huidige fort dateert uit 1855 en was met de vestingwal een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.