MenuZoek
Bruggetje in Vreeswijk

Malapertweg 14a

Het waarschijnlijk negentiende eeuwse bakhuis staat ten oosten van het hoofdhuis op het erf van de boerderij 'Oortmanshoeve' aan de Malapertweg 14. Het bestond aanvankelijk uit een klein vierkant gebouwtje, waaraan eerst een aanbouw aan de achterzijde en later nog een grotere vierkante ruimte aan de oostzijde is toegevoegd. Mogelijk diende dit als zomerhuis. Van binnen is niets meer origineel.