MenuZoek
Bruggetje in Vreeswijk

Oude Sluis 17

Woon-winkelpand 1800-1850. De bestemming van dit pand uit het eerste kwart van de negentiende eeuw was oorspronkelijk wonen. Thans wordt deze functie gecombineerd met detailhandel. In 1970 hebben er wijzigingen plaatsgevonden ten aanzien van de woning. In 1998 is er vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak.