MenuZoek
Bruggetje in Vreeswijk

Nedereindseweg 116

Boerderij Zuilenstein en stamt uit 1483. Tot 1954 liep voor de boerderij de Jutphasewetering. De Nedereindseweg is waarschijnlijk rond 1200 aangelegd. Vanaf de zeventiende eeuw is Zuilenstein voornamelijk een melkveehouderij en kaasmakerij. Een klein deel van de grond werd gebruikt voor de verbouw van graan. Het kende vele verbouwingen en moderniseringen. In 1999 wordt de boerderij verbouwd tot woonboerderij. Het woonhuis is daarbij zoveel mogelijk in oude staat teruggebracht.